On Lévy's plate solution
Doktorsavhandling, 1966

Författare

Bengt Åkesson

Institutionen för byggnadsstatik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

99-0512550-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 52

Mer information

Skapat

2017-10-07