Newman's lemma - a case study in proof automation and geometric logic
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Marc Bezem

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science

0252-9742 (ISSN)

Vol. 79 86-100

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10