Dubbel energivinst med alger som biobränsle
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Idag kan produktionen av biobränsle påverka livsmedelsförsörjningen negativt. Istället för att biobränsleproduktion ska konkurrera med produktion av livsmedel kan en hittills outnyttjad resurs - kommunalt avloppsvatten - användas för produktion av alger som i sin tur kan användas till biogas och biodiesel. Ny forskning visar på denna potential.

Avloppsvatten

Biobränsle

Mikroalger

Processintegration

Författare

Viktor Andersson

Industriella energisystem och -tekniker

Sarah Broberg

Roman Hackl

Industriella energisystem och -tekniker

Energimagasinet

1/2013

Ämneskategorier

Kemiska processer

Bioenergi

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-07