Implementing an Open Access Policy at Chalmers University of Technology
Paper i proceeding, 2011

Författare

Jonas Gilbert

Chalmers bibliotek

Maria Kinger

Chalmers bibliotek

Lars Kullman

Chalmers bibliotek

Proceedings of the IATUL Conferences

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-27