On the absolute and relative accuracy obtainable by some methods when predicting neutron and gamma ray attenuation and fast neutron spectrum in reactor shields
Doktorsavhandling, 1965

Författare

Erkki Aalto

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0512546-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 51

Mer information

Skapat

2017-10-06