Design and analysis of optimal multivariable control systems : a linear approach
Doktorsavhandling, 1963

Författare

Felix Aasma

Institutionen för regleringsteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

99-0510733-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 39

Mer information

Skapat

2017-10-06