Electromagnetic separation of isotopes in a small laboratory machine
Doktorsavhandling, 1962

Författare

Olle Almén

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0510724-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 34

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-11