Experimental studies of nuclear structure by means of proton and neutron capture reactions
Doktorsavhandling, 1964

Författare

Sven-Erik Arnell

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0512527-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 44

Mer information

Skapat

2017-10-06