Investigations on light nuclei with radiative proton capture reactions
Doktorsavhandling, 1963

Författare

Jean Dubois

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0510730-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 38

Mer information

Skapat

2017-10-08