A contribution to the experimental study of the bending properties of fabrics
Doktorsavhandling, 1957

Författare

Tryggve Eeg-Olofsson

Institutionen för textilmekanik

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

991-809264-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 13

Mer information

Skapat

2017-10-08