On the Design of Computer Algebra Systems
Kapitel i bok, 2003

Författare

Sibylle Schupp

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Software Engineering

Rudiger Loos

Computer Algebra Handbook, Springer-Verlag 2003

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-3-540-65466-7

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13