Modelling the effect of corrosion on bond in reinforced concrete
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Karin Lundgren

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Magazine of Concrete Research

Vol. 54 3 165-173

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08