On the structure of boron oxide and alkali borate glasses
Doktorsavhandling, 1959

Författare

Jan Krogh-Moe

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

99-0510685-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 22

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-04