On the structure of boron oxide and alkali borate glasses
Doktorsavhandling, 1959

Författare

Jan Krogh-Moe

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

99-0510685-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 22

Mer information

Skapat

2017-10-06