A contribution to the textile crease resisting process
Doktorsavhandling, 1958

Författare

Nils Landqvist

Institutionen för textilkemi

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Kemi

ISBN

99-0510666-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 17

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-06