Bearing capacity of plain and reinforced concrete walls
Doktorsavhandling, 1959

Författare

Lars-Erik Larsson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

99-0510682-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 20

Mer information

Skapat

2017-10-06