Relationship between various surface properties of wool fibers
Doktorsavhandling, 1953

Författare

Joel Lindberg

Institutionen för textilkemi

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Kemi

ISBN

991-553323-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 9

Mer information

Skapat

2017-10-06