A study of some inorganic thallium (I) and silver (I) complexes
Doktorsavhandling, 1958

Författare

Rolf O. Nilsson

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

99-0510670-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 19

Mer information

Skapat

2017-10-06