On the scintillation of discrete radio sources and thermal noise radiation from the atmosphere
Doktorsavhandling, 1965

Författare

Torleiv Aa. Orhaug

Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fysik

ISBN

99-0512537-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 49

Mer information

Skapat

2017-10-06