Micromachined Groove Gap Waveguides for 100 GHz applications
Paper i proceeding, 2013

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Syed Hasan Raza Zaidi

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Sjoerd Haasl

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Produktion

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-07