Micromachined Groove Gap Waveguides for 100 GHz applications
Paper i proceeding, 2013

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Syed Hasan Raza Zaidi

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Sjoerd Haasl

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Produktion

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-07