On the stress distribution of cylindrical elastic bodies in contact
Doktorsavhandling, 1964

Författare

Allan Persson

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

99-0510745-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 41

Mer information

Skapat

2017-10-06