Formation and reactions of thiosulphate during the sulphite cellulose process
Doktorsavhandling, 1962

Författare

Nils-Herman Schöön

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Kemi

ISBN

99-0510725-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 35

Mer information

Skapat

2017-10-06