Kiselorganiska studier : en preparativ och refraktometrisk undersökning av några kiselorganiska föreningar
Doktorsavhandling, 1951

Författare

Bengt Smith

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

991-553320-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 6

Mer information

Skapat

2017-10-06