On the structures of peroxochromates
Doktorsavhandling, 1965

Författare

Rolf Stomberg

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

99-0588459-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 48

Mer information

Skapat

2017-10-06