The formation and structure of peroxy compounds of group II a and II b elements
Doktorsavhandling, 1959

Författare

Nils-Gösta Vannerberg

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

99-0510683-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 21

Mer information

Skapat

2017-10-06