Application of wide line nuclear magnetic resonance spectroscopy : interpretation of line shape functions : studies of glass structures
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Sven Erik Svanson

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

ISBN

9971-0-0472-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 91

Mer information

Skapat

2017-10-06