A 44 dBm 1.0-3.0 GHz GaN Power Amplifier with over 45% PAE at 6 dB back-off
Paper i proceeding, 2013

Författare

David Gustafsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Christer Andersson

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Richard Hellberg

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertzcentrum

Proc. International Microwave Symposium


978-1-4673-2141-9 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/MWSYM.2013.6697769

ISBN

978-1-4673-2141-9

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02