A 44 dBm 1.0-3.0 GHz GaN Power Amplifier with over 45% PAE at 6 dB back-off
Paper i proceeding, 2013

Författare

David Gustafsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Christer Andersson

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Richard Hellberg

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Gigahertzcentrum

Proc. International Microwave Symposium

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-1-4673-2141-9

Mer information

Skapat

2017-10-07