A 44 dBm 1.0-3.0 GHz GaN Power Amplifier with over 45% PAE at 6 dB back-off
Paper i proceeding, 2013

Författare

David Gustafsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Christer Andersson

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Richard Hellberg

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertzcentrum

IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest

0149645X (ISSN)


978-1-4673-2141-9 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/MWSYM.2013.6697769

ISBN

978-1-4673-2141-9

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-29