Computational fluid dynamics for detention tanks : simulation of flow pattern and sedimentation
Licentiatavhandling, 1999

sanitary engineering

tracer study

CFD

flow patter

sedimaentation

bed shear stress

detention tank

storage tank

numerical simulation

Författare

Åsa Adamsson

Institutionen för vattenbyggnad

0348-1050 (ISSN)

Bed shear Stress Boundary Conditions for Storage Tank Sedimentation

Journal of Environmental Engineering, ASCE,; Vol. 129(2003)p. 651-658

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Measurement and three-dimensional simulation of flow in a rectangular detention tank

Urban Water Journal,; Vol. 2(2005)p. 277-287

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Vattenteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A: 31

Mer information

Skapat

2017-10-07