The vertical stability of slender load-bearing façade systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Karin Lundgren

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Nordic Concrete Research

0800-6377 (ISSN)

Vol. 22 1 77-96

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08