Achieving Improved Fault Detection Efficiency Combing Three Different Fault Injectors in Time-Triggered Systems
Poster (konferens), 2002

Författare

S. Blanc Clavero

A Ademaj

Håkan Sivencrona

Chalmers, Institutionen för datorteknik

5th Design & Diagnostics of Electronic Circuits & Systems, DDECS 2002, Brno, Tjeckien, 2002

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08