Considerations of different physical placements of the processing elements in a hypercube using optical planar interconnection technology
Rapport, 2002

Författare

Håkan Forsberg

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Technical report - Chalmers University of Technology, Department of Computer Engineering, Göteborg: 2002:17

Mer information

Skapat

2017-10-08