Samarbete för hållbar regional utveckling?
Kapitel i bok, 2013

styrning

hållbar tiilväxt

Göteborgsregionen

rådslag

Författare

Stig Montin

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Regioner, regionalism och entreprenörskap, Redaktörer: Olausson, Pär M. & Jon Nyhlén

11-28
978-91-87103-98-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Statsvetenskap

ISBN

978-91-87103-98-8

Mer information

Skapat

2017-10-08