Image reconstruction algorithms for mammographic microwave tomography
Licentiatavhandling, 2004


Författare

Andreas Fhager

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik

1651-4998 (ISSN)

Comparison of two image reconstruction algorithms for microwave tomography

Radio Science,; Vol. 20(2005)p. RS3017-

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Biofysik

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06