Towards a mammographic microwave imaging experiment
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Andreas Fhager

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik

Parham Hashemzadeh

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik

Mikael Persson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik

Proceedings of EMB 04 computational electromagnetics, methods and applications, Göteborg

132-136

Ämneskategorier

Biofysik

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06