Real-Time Rendering
Bok, 2002

real time systems

computer graphics

Författare

Tomas Akenine-Möller

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Eric Haines

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

1-56881-182-9

Mer information

Skapat

2017-10-06