Automatic segmentation of breast lesions in dynamic contrast-enhanced MR images
Paper i proceeding, 2012

Författare

Jonathan Arvidsson

Chalmers, Signaler och system

Fredrik Johansson

Chalmers, Signaler och system

Andrew Mehnert

Chalmers, Signaler och system

Darryl McClymont

Dominic Kennedy

Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 20 (2012)

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Datorseende och robotik (autonoma system)

Medicinsk bildbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07