Visualisation of the pattern of contrast enhancement in dynamic breast MRI
Paper i proceeding, 2005

Författare

Andrew Mehnert

Chalmers, Signaler och system

Ewert Bengtsson

Kerry McMahon

Dominic Kennedy

Stephen Wilson

Stuart Crozier

Proceedings of the APRS Workshop on Digital Image Computing (WDIC2005)

67-72

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Datorseende och robotik (autonoma system)

Medicinsk bildbehandling

ISBN

0-9580255-3-3

Mer information

Skapat

2017-10-06