GPS : superficial observations for deeper knowledge of the earth
Licentiatavhandling, 2002

VLBI

local ties

GPS

rheology

mantle viscosity

Författare

Sten Bergstrand

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Geofysik

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology.: 422

Mer information

Skapat

2017-10-06