Reserapport från studieresa i usa samt deltagnde i 2nd international symposium on land subsidence i Anaheim, USA.
Rapport, 1977

Författare

L. Carlsson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 21

Mer information

Skapat

2017-10-08