Metodfrågor vid naturanpassad stadsplanering - Erfrarenheter från studie i karlskoga
Rapport, 1978

Författare

E. Bucht

Institutionen för vattenbyggnad

B. Lind

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 35

Mer information

Skapat

2017-10-07