Södra Näset - Ett exempel på förenklad utformning av gator och dagvattensystem i ett upprustningsområde
Rapport, 1979

Författare

Per-Arne Malmqvist

Institutionen för vattenbyggnad

Gunnar Lanner

Institutionen för vattenbyggnad

Erland Högberg

Institutionen för vattenbyggnad

P. Lindvall

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 47

Mer information

Skapat

2017-10-07