Perkolationsmagasin i ett lerområde - Lokalt omhändertagande av dagvatten i Bratthammar
Rapport, 1980

Författare

Olov Holmstrand

Institutionen för vattenbyggnad

Bo Lind

Institutionen för vattenbyggnad

P. Lindvall

Institutionen för vattenbyggnad

Lars-Ove Sörman

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 54

Mer information

Skapat

2017-10-07