Gatuplanering i bostadsområden i utlandet - Nya principer coh lösningar i Danmark, Holland och England
Rapport, 1980

Författare

Erland Högberg

Institutionen för vattenbyggnad

Gunnar Lanner

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 55

Mer information

Skapat

2017-10-07