Södra Näset - En intervjuundersökning rörande två alterntiva upprustningsförslag av gator och dagvattentransport
Rapport, 1981

Författare

Jan Pettersson

Institutionen för vattenbyggnad

Elisabeth Sjöberg

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 62

Mer information

Skapat

2017-10-06