0.8W optically pumped vertical external cavity surface emitting laser operating CW at 1550 nm
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Hans Lindberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

M Strassner

E Gerster

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Electronics Letters

Vol. 40 601-602

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06