A Product and Process Model Supporting Main and Sub-supplier Collaboration
Paper i proceeding, 2001

Författare

Björn Fagerström

Hans L Johannesson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proceedings ICED´01

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07