Överläckning från dag- till spillvattenledningar - Metoder för att påvisa och kvantifiera överläckning samt redovisning av mätresultat från kommunala avloppsnät
Rapport, 1985

överläckning

duplikatsystem

mätmetoder

avloppssystem

inläckning

ovidkommande vatten

fältmätningar

utläckning

konsekvenser.

Författare

Hans Bäckamn

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 77

Mer information

Skapat

2017-10-08