Källaröversvämning i samband med regn - Reflexioner kring ett skadedrabbat bostadsområde i Göteborg. Några förslag på hur förbättrad säkerhet hos kommunala avloppsledningar kan erhållas
Rapport, 1985

Författare

Jan-Arne Nilsdal

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 79

Mer information

Skapat

2017-10-08