Sammanställning av rapporter om vattenkvalitetsproblem i ändledningar av järn - Probleminventering, fältförsök och laboratorietester.
Rapport, 1990

Författare

Torsten Hedberg

Institutionen för vattenbyggnad

Olle Ljunggren

Institutionen för vattenbyggnad

Lars-Ove Sörman

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 90

Mer information

Skapat

2017-10-06