Avloppsledningar i svenska tätorter i ett historiskt perspektiv - Ett sammandrag av tekniska förutsättningar, idéer och diskussioner under 1900-talets ledningsbyggande
Rapport, 1984

Författare

Hans Bäckamn

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 74

Mer information

Skapat

2017-10-06