Försurningens inverkan på grundvatten kring konstruktioner i Göteborg
Licentiatavhandling, 1991

constructions

conductivity

sulphate

hardness

pH

nitrate

acid deposition

alkalinity

groundwater

urban

rural

acidification

soil

Författare

Kerstin Lekander

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Vattenteknik

ISBN

9913601800

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 93

Mer information

Skapat

2017-10-06